LMW

 HARMONOGRAM ZAJĘĆ LABORATORYJNYCH LATO 21/22

 

Metrologia i Specyfikacja Geometryczna Wyrobu

 

DZIEŃ / TYDZIEŃ

1

2

3

4

5

6

7

8

PONIEDZIAŁEK

28.02

7.03

14.03

21.03

28.03

4.04

11.04

25.04

WTOREK

1.03

8.03

15.03

22.03

29.03

5.04

12.04

26.04

ŚRODA

2.03

9.03

16.03

23.03

30.03

6.04

13.04

27.04

CZWARTEK

3.03

10.03

17.03

31.03

7.04

20.04 środa

21.04

28.04

PIĄTEK

4.03

11.03

18.03

25.03

1.04

8.04

22.04

29.04

ZESPÓŁ 1

L11

L4

L9

L5

L12

L6

L7

L14

ZESPÓŁ 2

L11

L9

L4

L12

L5

L7

L6

L14

TEST NA DELCIE
ŚRODA

-

L4 23.03 GODZ. 20.00

L9 23.03 GODZ. 20.15

L5 6.04
GODZ. 20.00

L12 6.04 GODZ. 20.15

L6 27.04
GODZ. 20.00

L7 27.04
GODZ. 20.15

L14 4.05
GODZ. 20.00

 

DZIEŃ \ TYDZIEŃ

9

10

11

12

13

14

15

PONIEDZIAŁEK

9.05

16.05

23.05

30.05

6.06

13.06

-

WTOREK

10.05

17.05

24.05

31.05

7.06

14.06

-

ŚRODA

4.05

18.05

25.05

1.06

8.06

15.06

-

CZWARTEK

5.05

12.05

19.05

26.05

2.06

9.06

-

PIĄTEK

6.05

13.05

20.05

27.05

3.06

10.06

17.06

ZESPÓŁ 1

L8

L10

L1

L2

L3

L13

L15

ZESPÓŁ 2

L10

L8

L1

L3

L2

L13

L15

TEST NA DELCIE
ŚRODA

L8 25.05 GODZ. 20.00

L10 25.05 GODZ. 20.15

L1 1.06 GODZ. 20.00

L2  8.06 GODZ. 20.00

L3 8.06
GODZ. 20.15

L13 15.06 GODZ. 20.00

-

 

 

TEMATYKA ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH 

L1

Analiza dokumentacji technicznej i dobór przyrządów pomiarowych 

L2

Analiza statystyczna i opracowanie wyników pomiarów seryjnych . Weryfikacja rozkładu normalnego. Test 2. Przeprowadzanie testów statystycznych dla dwóch populacji (test t dla średnich, test F) 

L3

Wyznaczanie niepewności pomiaru. Opracowywanie budżetu błędów. Zastosowanie metody typy A i B w szacowaniu niepewności standardowych. Wyznaczanie niepewności standardowej złożonej, współczynnika rozszerzenia k. Wyznaczanie niepewności rozszerzonej. Przedstawianie wyników pomiaru.  

L4

 Zastosowanie metod i przyrządów stykowych UNIWERSALNYCH do kontroli wymiarowej. 

L5

Zastosowanie metod i przyrządów optycznych do kontroli wymiarowej. 

L6

Ocena chropowatości i falistości powierzchni. 

L7

Pomiary odchyłek kształtu. 

L8

Statystyczna kontrola procesu (SPC) 

L9

Pomiary części przemysłowych – KOŁA ZĘBATE  

L10

Wyznaczanie charakterystyki błędów wybranego przyrządu pomiarowego   

L11

WTP – PREZENTACJA SYSTEMÓW – przejście 

L12

Technika współrzędnościowa – 1D. Pomiary wysokościomierzem 

L13

Zastosowanie ramion pomiarowych do kontroli wymiarowo – kształtowej  

L14

Optyczne pomiary współrzędnościowe – CREAFORM 

L15

UZUPEŁNIANIE BRAKÓW I ZALICZEŃ

 

Zagadnienia wstępne - niezbędne, wymagane do realizacji

 laboratoriów z przedmiotu: Metrologia i SGW

 

 Pełny zakres wymagań do zaliczenia teorii z laboratoriów podaje na zajęciach prowadzący

 

 

TEMATYKA ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH 

 ZAKRES WIEDZY

L1

Analiza dokumentacji technicznej i dobór przyrządów pomiarowych

·       Podział przyrządów i narzędzi pomiarowych

·       Kryteria racjonalnego doboru przyrządów pomiarowych, optymalna niepewność pomiaru

·       Tolerancja wymiaru i jej oznaczenie w dokumentacji technicznej, klasy dokładności wykonania wymiarów

·       Rodzaje wymiarów

L2

Analiza statystyczna i opracowanie wyników pomiarów seryjnych. Weryfikacja rozkładu normalnego. Test chi-kwadrat. Przeprowadzanie testów statystycznych dla dwóch populacji (test t dla średnich, test F)

·       Rozkład normalny, poziom ufności oraz poziom istotności.

·       Podstawowe parametry statystyczne: średnia, odchylenie st., moda, mediana, rozstęp, obszar zmienności

·       Co to jest histogram i jak się go buduje?

·       Sprawdzanie normalności rozkładu testem chi-kwadrat.

·       Porównanie wartości średnich oraz porównanie dwóch wariancji

L3

Wyznaczanie niepewności pomiaru. Opracowywanie budżetu błędów. Zastosowanie metody typy A i B w szacowaniu niepewności standardowych. Wyznaczanie niepewności standardowej złożonej, współczynnika rozszerzenia k. Wyznaczanie niepewności rozszerzonej. Przedstawianie wyników pomiaru.

·       Niepewność pomiaru

·       Niepewność typu A

·       Niepewność typu B

L4

Zastosowanie metod i przyrządów stykowych UNIWERSALNYCH do kontroli wymiarowej.

·       Przyrządy suwmiarkowe i mikrometryczne, podział i  przykłady wykorzystania.

·       Wyjaśnienie pojęć: zakres przyrządu pomiarowego, wartość działki elementarnej, noniusz.

L5

Zastosowanie metod i przyrządów optycznych do kontroli wymiarowej.

·       Budowa mikroskopu warsztatowego

·       Głowice stosowane w mikroskopach  i dodatkowe wyposażenie mikroskopów wraz z przeznaczeniem

L6

Ocena chropowatości i falistości powierzchni.

·       Podstawowe parametry chropowatości powierzchni

·       Oznaczenia chropowatości w dokumentacji technicznej

·       Metody pomiaru chropowatości powierzchni

L7

Pomiary odchyłek kształtu.

·       Błędy kształtu: definicje, oznaczenia w dokumentacji technicznej

·       Odniesieniowa i bezodniesieniowa metoda pomiaru odchyłki kołowości

L8

Statystyczna kontrola procesu (SPC)

·       Idea kontroli statystycznej

·       Karty kontrolne Shewharta

·       Typowe niestabilności na wykresach kart kontrolnych

·       Wskaźniki zdolności procesu Cp i Cpk

L9

Pomiary części przemysłowych – KOŁA ZĘBATE

·       Parametry koła zębatego walcowego o zębach skośnych, rysunek

·       Rodzaje kół zębatych i ich wykorzystanie

L10

Wyznaczanie charakterystyki błędów wybranego przyrządu pomiarowego

·       Wyjaśnienie pojęć: błąd wskazania, MPE, histereza.

·       Postulat Abbego

L11

WTP – PREZENTACJA SYSTEMÓW – przejście

·       -

L12

Technika współrzędnościowa – 1D. Pomiary wysokościomierzem

·       Pomiar bezpośredni i pośredni

·       Budowa wysokościomierza cyfrowego

L13

Zastosowanie ramion pomiarowych do kontroli wymiarowo – kształtowej

·       Wzorce inkrementalne: zasada działania, rodzaje

·       Budowa ramienia pomiarowego

L14

Optyczne pomiary współrzędnościowe – CREAFORM

·       Metoda światła strukturalnego

·       Optyczne współrzędnościowe systemy pomiarowe

L15

UZUPEŁNIANIE BRAKÓW I ZALICZEŃ