LMW

Deklaracja dostępności Laboratorium Metrologii Współrzędnościowej

Politechnika Krakowska zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Laboratorium Metrologii Współrzędnościowej.

 • Data publikacji strony internetowej: 2013-02-10
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-19

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niezgodności

 • brak pełnej zgodności ze standardem WCAG 2.1
 • treści na stronie takie jak ilustracje i multimedia nie zawsze zawierają treści alternatywne

Wyłączenia

 • Treści będące w posiadaniu Politechniki Krakowskiej, które nie zostały przez Politechnikę Krakowską lub na jej rzecz wytworzone lub przez Politechnikę Krakowską nabyte, albo, których dostosowanie do wymagań dostępności cyfrowej wymaga modyfikacji, do której Politechnika Krakowska nie jest uprawniona.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-19
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-19

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Robert Kupiec
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: tel. +48 12 374 3216

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: kierownik Laboratorium Metrologii Współrzędnościowej dr inż. Barbara Juras
 • Adres: al. Jana Pawła II 37, 31-864 Kraków
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: +48 12 374 3750

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

W zakresie dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej:

   1. Siedziba Laboratorium Metrologii Współrzędnościowej (LMW) znajduje się w budynku C na parterze, pierwszym oraz drugim piętrze. Sekretariat oraz pokoje pracowników znajdują się na pierwszym piętrze. Na parterze znajdują się pomieszczenia laboratoryjne LMW. Na drugim piętrze znajdują się sale dydaktyczne LMW.
   Dojście do sekretariatu LMW możliwe jest przez jedno z dwóch wejść znajdujących się w budynku głównym A - tylko wejście od strony budynku B wyposażone jest w podjazd dostosowany dla osób niepełnosprawnych. Następnie przy pomocy windy w budynku A można wyjechać na I piętro. Dalej należy kierować się korytarzami do budynku C przez  przewiązkę od strony parkingu przy al. Jana Pawła II.
   Do LMW można również dostać się wejściem w budynku B (wejście od strony budynku A) lub D (wejście od strony tramwaju). Wejścia te znajdują się na parterze (bez schodów). Następnie windą w budynku B lub D można wjechać na pierwsze piętro. Potem przez budynek B lub D należy kierować się do budynku C przez przewiązkę od strony parkingu przy al. Jana Pawła II.
   Do sal dydaktycznych na drugim piętrze można dostać się windą z parteru budynku C lub klatką schodową.
   Do pomieszczeń laboratoryjnych znajdujących się na parterze można dostać się schodami w dół znajdującymi się obok sekretariatu LMW, bez dostosowania dla osób niepełnosprawnych. Studenci niepełnosprawni po uzgodnieniu z prowadzącym mogą wejść drzwiami dla personelu znajdującymi się na parterze budynku od strony parkingu przy al. Jana Pawła II.
   2. Zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku w sposób głosowy – udzielane jest na portierni ( przez pracownika) przy wejściach do budynków A, B i D.
   3. W LMW dostępne są sale dydaktyczne bez barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych.
   4. W budynku znajdują się dwie klatki schodowe. Do pomieszczeń na parterze i pierwszym piętrze można dostać się tylko klatką schodową od strony parkingu przy al. Jana Pawła II. Do pomieszczeń na drugim piętrze można dostać się klatką schodową znajdującą się na obu końcach budynku lub windą.
   5. W LMW nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, nie można skorzystać z tłumacza języka migowego.
   7. Sanitariaty w budynku nie są dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych. Sanitariaty dostosowane dla osób niepełnosprawnych znajdują się w budynku A.