LMW

 

INFORMACJA DLA STUDENTA PRZYSTĘPUJĄCEGO DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO

 

Na stronie Wydziału Mechanicznego znajdują się aktualne wytyczne związane z przygotowaniem pracy dyplomowej: