LMW

Metrologia

 

 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ LABORATORYJNYCH

 

MiBM 2020/2021 SEMESTR ZIMOWY

 

 

UZUPEŁNIANIE BRAKÓW Z SEMESTRU 3 ( 15W + 15L)

 

OBOWIĄZKOWO REALIZACJA LABORATORIÓW NR 1, 2, 5, 6, 7, 8, OPT Z KIERUNKIEM AiR

 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ, TEMATYKA I ZAKRES OBOWIĄZKOWYCH WSTĘPÓW TEORETYCZNYCH UMIESZCZONY W ZAKŁADCE : METROLOGIA TECHNICZNA AiR IIIrok

Poszczególni prowadzący organizują zajęcia na różnych platformach. W celu uzyskania dostępu do linków konieczny jest wcześniejszy kontakt z prowadzącym zajęcia (wyprzedzenie minimum 2-3 dni)

 

OSOBY POWTARZAJĄCE ZGŁASZAJĄ SWOJĄ OBECNOŚĆ NA POCZĄTKU SPOTKANIA

 

 

 

 

 STUDIA STACJONARNE

 

 

 

                 
                 
                 
                 
                 

 

 Jako przygotowanie do zajęć należy opracować pisemnie tematy napisane czcionką pogrubioną. Wprowadzenie każdy przynosi indywidualnie i jego posiadanie warunkuje dopuszczenie do wykonania laboratorium.

1 . Racjonalny dobór przyrządów pomiarowych

 

 • Podział przyrządów i narzędzi pomiarowych

 • Kryteria racjonalnego doboru przyrządów pomiarowych

 • Tolerancja wymiaru i jej oznaczenie w dokumentacji technicznej

 • Rodzaje wymiarów

 • Charakterystyka i podział przyrządów suwmiarkowych

 • Charakterystyka i podział przyrządów mikrometrycznych

 

 

 

2. Wykorzystanie długościomierza do wykonywania pomiarów i nadzorowania narzędzi pomiarowych

 

 • Budowa długościomierza poziomego

 • Postulat Abbego

 • Błąd wskazania przyrządu pomiarowego i jego wyznaczanie

 • Budowa mikrometru , rysunek

 • Charakterystyka i podział przyrządów mikrometrycznych

 • Charakterystyczne parametry metrologiczne mikrometrów i ich sprawdzanie

 • Mikroskop odczytowy ze spiralą Archimedesa

 

 

 

3. Pomiary parametrów koła zębatego

 

 • Parametry koła zębatego walcowego o zębach skośnych, rysunek

 • Rodzaje kół zębatych i ich wykorzystanie

 • Suwmiarka modułowa

 • Pomiary parametrów koła zębatego: wyznaczanie modułu, podziałek, grubości i wysokości zęba

 • Ewolwenta koła

 

 

 

4. Opracowanie wyników pomiarów seryjnych.

 

 • Podstawowe parametry statystyczne : średnia, odchylenie st., moda, mediana, rozstęp, obszar zmienności

 • Histogram

 • Niepewność standardowa pomiarów, definicja i interpretacja

 • Rozkład Gaussa

 • Metoda A wyznaczania niepewności

 • Karty kontrolne w ocenie ilościowej

 • Przyrządy czujnikowe – podział i krótka charakterystyka

 • Czujnik indukcyjny

 

 

 

5. Pomiary parametrów gwintu metodą optyczną

 

 • Budowa mikroskopu warsztatowego

 • Głowice stosowane w mikroskopach i dodatkowe wyposażenie wraz z przeznaczeniem

 • Parametry gwintu trójkątnego zewnętrznego, rysunek

 • Pomiary parametrów gwintu na mikroskopie z głowicą goniometryczną

 • Pomiary parametrów gwintu na mikroskopie z głowicą rewolwerową

 • Inne metody pomiaru parametrów gwintu

 

Dokładność pomiarów na mikroskopie

 

 

 

6. Pomiary mikro- i makrogeometrii powierzchni

 

 • Podstawowe parametry chropowatości powierzchni: rysunek, definicje

 • Błędy kształtu: definicje, oznaczenia w dokumentacji technicznej

 • Wyjaśnić pojęcia: element średni (Gaussa), element przylegający ; rysunki i definicje

 • Krzywa nośności

 • Oznaczenia chropowatości w dokumentacji

 • Metody pomiaru chropowatości powierzchni

 • Odniesieniowa i bezodniesieniowa metoda pomiaru odchyłki kołowości

 

 

 

7. Współrzędnościowa technika pomiarowa.

 

 • STUDIA STACJONARNE -AKTUALNA TEMATYKA  SPRAWOZDAŃ :

  - RODZAJE GŁOWIC STOSOWANYCH W SYSTEMACH WSPÓŁRZEDNOŚCIOWYCH + GŁOWICA TRIANGULACYJNA

  - WSPÓŁRZĘDNOŚCIOWE SYSTEMY POMIAROWE- PRZYKŁADY I WYKORZYSTANIE

  PRACE PISANE ODRĘCZNIE

   

 • Wzorce inkrementalne

 • Proste zadania pomiarowe

 • Relacje między elementami