LMW

Akredytowane laboratorium wzorcujące - nr akredytacji AP 132

Laboratorium Metrologii Współrzędnościowej
akredytowane przez PCA wg normy
PN-EN ISO/IEC 17025:2005

 

Laboratorium Metrologii Współrzędnościowej będące laboratorium wzorcującym z dniem 10.03.2010 roku otrzymało akredytację Polskiego Centrum Akredytacji - nr certyfikatu: AP 132 .

Laboratorium działa zgodnie z wdrożonym systemem zarządzania wg normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005.

 

INFORMACJA NA TEMAT TERMINU EGZAMINU DYPLOMOWEGO

W LABORATORIUM METROLOGII WSPÓŁRZĘDNOŚCIOWEJ

 

Proponowany harmonogram obron w dniu 12.09:

Nr indeksu Godzina Sala Data
109397 11:00 C104 12.09.2018
111091 11:30 C104 12.09.2018
109452 12:00 C104 12.09.2018
109408 12:30 C104 12.09.2018

 

Proponowany harmonogram obron w dniu 17.09:

Nr indeksu Godzina Sala Data
109394 08:10 C104 17.09.2018
109378 08:35 C104 17.09.2018
PRZERWA
109383 10:00 C104 17.09.2018
124360 10:30 C104 17.09.2018

 

 

Studia podyplomowe Współrzędnościowa Technika Pomiarowa

Studia podyplomowe w zakresie: "Współrzędnościowa Technika Pomiarowa".
 

Więcej informacji można znaleźć w dziale: Studia Podyplomowe.

 

 lecture

 

Na wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej Prof. Dr.-Ing. Michael Marxer z Institute for Production Metrology, Materials and Optics NTB w Szwajcarii przeprowadził wykłady dla studentów i doktorantów naszego wydziału pt. "Large scale metrology" oraz "Geometrical product specification and verification".

 

 

Czytaj więcej: Visiting professor: Prof. Dr.-Ing. Michael Marxer