LMW

Projekt „NSMET Narodowa Sieć Metrologii Współrzędnościowej” został wybrany do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 działanie 4.2. Projekt NSMET został w styczniu 2020 r. wpisany na Polską Mapę Infrastruktury Badawczej skupiającą infrastruktury o najwyższym potencjale doskonałości naukowej, konsolidujące potencjał badawczy w dziedzinach istotnych dla rozwoju nauki oraz kraju. Dofinansowanie pozyskane w ramach konkursu POIR 4/4.2/2020 zostanie przeznaczone na budowę infrastruktury Narodowej Sieci Metrologii Współrzędnościowej. Projekt realizować będzie konsorcjum w składzie Politechnika Krakowska (lider), Politechnika Poznańska, Politechnika Świętokrzyska oraz Politechnika Warszawska. Projekt zakłada również ścisłą współpracę z Głównym Urzędem Miar.


Koszty kwalifikowane projektu (całe konsorcjum): 40 296 450,14 zł

Uzyskane dofinansowanie (całe konsorcjum): 33 209 106,20 zł

Koszty kwalifikowane (Politechnika Krakowska): 20 848 008,14 zł

Uzyskane dofinansowanie (Politechnika Krakowska): 16 937 964,21 zł

 

Na Polskiej Mapie Infrastruktury Badawczej zawierającej 70 najbardziej ambitnych pomysłów naukowych z zakresu infrastruktury naukowo-badawczej znalazł się projekt: NSMET – Narodowa Sieć Metrologii Współrzędnościowej. Lista ta zawiera infrastruktury umożliwiające realizację badań naukowych oraz usług w obszarach, które są priorytetowe dla rozwoju polskiej nauki oraz środowiska gospodarczego w najbliższych latach.


Celem NSMET jest przekraczanie granic poznania poprzez zapewnienie najwyższych dokładności pomiarów geometrii struktur wewnętrznych oraz zewnętrznych w skalach od nano do pomiarów wielkogabarytowych.


W skład Narodowej Sieci Metrologii Współrzędnościowej wchodzą: Politechnika Krakowska (koordynator), Politechnika Warszawska, Politechnika Poznańska,  Politechnika Świętokrzyska. Projekt zakłada również ścisłą współpracę z Głównym Urzędem Miar.

 

Wywiad z dr hab. inż. Adamem Gąską, prof. PK, na temat projektu: NSMET – Narodowa Sieć Metrologii Współrzędnościowej.

 

Perspektywy: "Powstaje Narodowa Sieć Metrologii Współrzędnościowej"

 

Akredytowane laboratorium wzorcujące - nr akredytacji AP 132

Laboratorium Metrologii Współrzędnościowej
akredytowane przez PCA wg normy
PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02

 

Laboratorium Metrologii Współrzędnościowej będące laboratorium wzorcującym z dniem 10.03.2010 roku otrzymało akredytację Polskiego Centrum Akredytacji - nr certyfikatu: AP 132 .

Laboratorium działa zgodnie z wdrożonym systemem zarządzania wg normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.

 

W dniu 24 września 2021r. o godz. 18:00 na kanale YouTube Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej  można było zobaczyć relację z 15 Małopolskiej Nocy naukowców.

 

W programie między innymi prezentacja Laboratorium Metrologii Współrzędnościowej oraz osiągnięć naszych studentów.

 

Poniżej bezpośredni link do wydarzenia:

Małopolska Noc Naukowców na Wydziale Mechanicznym