LMW

 

 

Studia podyplomowe

"Współrzędnościowa Technika Pomiarowa"

 

Kluczową rolę w pracy metrologów - pracowników kontroli jakości odgrywa ich zakres kompetencji, które powinny być stale podwyższane. Wpływa to bowiem zasadniczo na dokładność pomiaru a tym samym na jakość wytwarzanych maszyn i urządzeń.

W odpowiedzi na liczne zapytania ze strony współpracujących z nami firm oraz wypełniając w tym względzie zadania Uczelni Akademickiej, Laboratorium Metrologii Współrzędnościowej Politechniki Krakowskiej ogłasza nabór na kolejną edycję studiów podyplomowych „Współrzędnościowa Technika Pomiarowa”.

Oferta jest przede wszystkim dedykowana dla klientów Laboratorium Metrologii Współrzędnościowej korzystających z usług wzorcowania systemów współrzędnościowych lub przestrzennych obiektów wzorcowych.

Celem studiów jest uzupełnienie i rozszerzenie wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie szybko rozwijającej się metrologii współrzędnościowej począwszy od: obsługi nowoczesnych systemów pomiarowych w tym nowoczesnych oprogramowań, przez zagadnienia wzorcowania systemów współrzędnościowych, omówienie metod oceny dokładności pomiarów, walidacji metod badawczych, prezentacji nowych rozwiązań w zakresie techniki współrzędnościowej i kończąc na akredytacji i systemie zarządzania opartym o wymagania ISO 17025.

W celu poprawy jakości procesów produkcyjnych odpowiedzialnych za właściwe monitorowanie i obsługę aparatury pomiarowej oraz procesów kontroli jakości należy zapewnić odpowiedni poziom kompetencji personelu firmy. Dyplom ukończenia oferowanych studiów stanowi gwarancję  posiadania praktycznej wiedzy i umiejętności z zakresu wykonywania pomiarów techniką współrzędnościową.

Studia prowadzone są przez wysoko wykwalifikowanych specjalistów Politechniki Krakowskiej mających obszerne doświadczenie w zakresie tematyki studiów.

Studia trwają dwa semestry w systemie zaocznym (sobota, niedziela).

Zastrzegamy możliwość przeprowadzenia części wykładów (tylko zagadnień teoretycznych) w formie zajęć on-line, w zależności od sytuacji epidemicznej.

Serdecznie zapraszamy do udziału w studiach podyplomowych, których jakość potwierdzamy posiadanym certyfikatem akredytacji PCA (AP 132).