LMW

Ramowy Program Studiów Podyplomowych

Współrzędnościowa Technika Pomiarowa”

 

Lp.

Przedmiot

Semestr

Liczba godzin

1

Metrologia współrzędnościowa, podstawy i zastosowania przemysłowe i badawcze

Zimowy

6

2

Geometryczna Specyfikacja Wyrobu – GPS

Zimowy

18

3

Mobilne systemy współrzędnościowe – Ramiona Pomiarowe i Laser Trackery w tym pomiary obiektów wielkogabarytowych

Zimowy

14

4

Obrazowanie i skanowanie bezstykowe obiektów - technika skanerów światła strukturalnego i skanowanie laserowe – maszyny i ramiona pomiarowe

Zimowy

14

5

Systemy tomografii komputerowej w pomiarach współrzędnościowych – zastosowania i badanie dokładności

Zimowy

10

6

Wzorcowanie współrzędnościowych systemów pomiarowych wg norm i zaleceń ISO/VDI/ASME

Letni

18

7

Programowanie maszyn i systemów pomiarowych

Letni

32

8

Metody oceny dokładności pomiarów współrzędnościowych

Letni

16

9

Akredytacja laboratoriów badawczych i wzorcujących – system zarządzania wg ISO 17025

Letni

16

10

Walidacja współrzędnościowych metod pomiarowych

Letni

8

11

Audyt wewnętrzny systemu zarządzania i obszaru technicznego w laboratorium

Letni

16