LMW

 

Koszty uczestnictwa w studiach podyplomowych

"Współrzędnościowa Technika Pomiarowa"

 


Koszt uczestnictwa obejmuje czesne i materiały.

Płatności można dokonać w ratach:
3050 zł - po inauguracji w terminie do 1. listopada,
3050 zł - przed rozpoczęciem II semestru.

Łączny koszt uczestnictwa: 6100 zł

Płatności należy dokonać na konto:

Politechnika Krakowska
Alior Bank SA
09 2490 0005 0000 4600 1012 1826


z dopiskiem Studia Podyplomowe Współrzędnościowa Technika Pomiarowa