LMW

 

Wirtual MMC PK

Laboratorium oferuje również możliwość instalacji autorskiego systemu oceny dokładności on-line dla maszyn współrzędnościowych współpracujących z oprogramowaniami Modus lub Quindos 7. Usługa obejmuje wdrożenie systemu na WMP z zastosowaniem uniwersalnej metodyki opartej na identyfikacji błędów resztkowych WMP z zastosowaniem systemu LaserTracer oraz błędów głowicy pomiarowej z zastosowaniem pomiarów wzorca sferycznego, jak również instalację oprogramowania obsługującego system oceny niepewności on-line. Prace związane z instalacją systemu dla maszyn o standardowej przestrzeni pomiarowej (zakres ruchów w żadnej osi nie przekracza 1,5 m) trwają ok. 8 godzin, natomiast użytkownik systemu zyskuje możliwość oceny niepewności realizowanych pomiarów zaraz po ich wykonaniu (istnieje również możliwość raportowania niepewności razem z wynikiem pomiaru w raporcie pomiarowym generowanym przez oprogramowanie metrologiczne). W odróżnieniu od innych metod szacowania niepewności, które wymagają wielokrotnego powtarzania pomiaru, w przypadku opisywanego systemu do oszacowania niepewności wymagany jest tylko pojedynczy pomiar danej cechy.

 

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt:

dr inż. Adam Gąska

e-mail: agaska(małpa)mech.pk.edu.pl lub lmw(małpa)mech.pk.edu.pl

tel. 12 628 3230

 

Bardziej szczegółowy opis działania systemu oraz pliki dla użytkowników systemu dostępne są pod adresami: 

lider.pk.edu.pl/index.php/opis-projektu

oraz

lider.pk.edu.pl/index.php/pliki-do-pobrania