LMW

 

Na wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej Prof. Vukan Ogrizovic z University of Novi Sad w Serbii, przeprowadził wykłady dla studentów i doktorantów naszego wydziału pt.: "Relationship between Geodesy and Dimensional Metrology" oraz "Accreditation procedure and mainteinance of a calibration laboratory".