LMW

 

Prof. Enrico Savio wygłosił wykłady na temat: „Economic benefits of industrial metrology in manufacturing: modeling and case studies” and „Inspection at elevated temperatures of complex forged parts through high-speed laser triangulation”. Dziękujemy za intresujący wykład dla naszych studentów.