LMW

Projekt „NSMET Narodowa Sieć Metrologii Współrzędnościowej” został wybrany do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 działanie 4.2. Projekt NSMET został w styczniu 2020 r. wpisany na Polską Mapę Infrastruktury Badawczej skupiającą infrastruktury o najwyższym potencjale doskonałości naukowej, konsolidujące potencjał badawczy w dziedzinach istotnych dla rozwoju nauki oraz kraju. Dofinansowanie pozyskane w ramach konkursu POIR 4/4.2/2020 zostanie przeznaczone na budowę infrastruktury Narodowej Sieci Metrologii Współrzędnościowej. Projekt realizować będzie konsorcjum w składzie Politechnika Krakowska (lider), Politechnika Poznańska, Politechnika Świętokrzyska oraz Politechnika Warszawska. Projekt zakłada również ścisłą współpracę z Głównym Urzędem Miar.


Koszty kwalifikowane projektu (całe konsorcjum): 40 296 450,14 zł

Uzyskane dofinansowanie (całe konsorcjum): 33 209 106,20 zł

Koszty kwalifikowane (Politechnika Krakowska): 20 848 008,14 zł

Uzyskane dofinansowanie (Politechnika Krakowska): 16 937 964,21 zł