LMW

 

 

Laboratorium Metrologii Współrzędnościowej (LMW) Politechniki Krakowskiej jest akredytowanym laboratorium wzorcującym (nr AP 132) w zakresie:

 

-  wzorcowania współrzędnościowych systemów pomiarowych oraz

-  wzorcowania części maszyn i wzorców metodami współrzędnościowymi.

 

Laboratorium posiada wdrożony system zarządzania wg normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02, który potwierdza jego kompetencje techniczne w zakresie świadczonych usług wzorcowania.

 

Zespół laboratorium dba o pełne zadowolenie klienta dążąc tym samym do osiągnięcia głównego celu jakości zawartego w Polityce Jakości laboratorium.

 

Wykonujemy pomiary współrzędnościowe z najwyższą dokładnością dzięki posiadanej maszynie pomiarowej PMM12106 Leitz Hexagon.

 

Dysponujemy wieloma systemami do pomiarów wspołrzędnościowych w tym  do pomiarów mobilnych tj. Laserem Trackerem LTD 840 z T-Probe firmy Hexagon oraz współrzędnościowymi ramionami pomiarowymi MultiGage i Absolute Arm (z systemem skanera laserowego) firmy Hexagon. Ponadto posiadamy największą w kraju bazę wzorców i systemów do sprawdzania współrzędnościowych systemów pomiarowych, w tym również unikalnymi wzorcami do nadzorowania dokładności maszyn wielkogabarytowych.

 

Jako doświadczony zespół naukowy prowadzimy SZKOLENIA z zakresu metrologii współrzędnościowej oraz akredytacji (systemu zarządzania wg ISO 17025).

 

Laboratorium Metrologii Współrzędnościowej Politechniki Krakowskiej jest jednostką naukowo-dydaktyczną Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej kierowaną przez dr hab. inż. Adama Gąskę, prof. PK.

 

Działalność naukowo-dydaktyczna obejmuje:

 

- wzorcowanie współrzędnościowych systemów pomiarowych

- zagadnienia oceny dokładności maszyn i pomiarów współrzędnościowych

- badania stykowych i bezstykowych systemów przejmowania współrzędnych punktów pomiarowych (głowic pomiarowych)

- metrologiczne aspekty adaptacji robotów przemysłowych do zadań metrologicznych

- budowę i wdrażanie zautomatyzowanych systemów kontroli jakości

- modelowanie systemów pomiarowych

- stosowanie systemów wirtualnych do oceny dokładności pomiarów

- budowę wzorców i opracowywanie dla nich procedur kalibracyjnych

- wykorzystanie sztucznych sieci neuronowych do modelowania systemów

- zastosowanie interferometrii laserowej w badaniach odchyłek kształtu i położenia

- badanie metod i systemów współrzędnościowych w zastosowaniach biomedycznych

 

LMW to  jeden z najnowocześniejszych ośrodków badawczych na polskich uczelniach technicznych.

 

Podstawowym kierunkiem działania LMW są prace wzorcujące realizowane z wykorzystaniem techniki współrzędnościowej realizowane od blisko 30 lat. Pracownicy laboratorium wykonali kilkaset prac i wzorcowań na zlecenia firm i jednostek badawczych między innymi Głównego Urzędu Miar oraz firm DEA SpA Włochy, Zeiss Oberkochen, Volkswagen Polkowice, Volkswagen Poznań, Valeo Autosystemy, Comau, Fiat Auto Poland, Fiat Avio, NSK Iskra Kielce, Elmot Swidnica, Alsthom Elbląg, PMP Radom i wiele innych.

 

Opracowano kilkadziesiąt aplikacji pomiarowych wdrożonych w przemyśle. Laboratorium jest  silnie zorientowane na współpracę z przemysłem i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie kontroli jakości, realizacji szkoleń oraz współpracy naukowo technicznej i innowacyjnej. Uczestniczy i jest zapraszane do dużych projektów badawczych realizowanych przez największe laboratoria i urzędy miar w Europie.

 

Jako jednostka naukowo-badawcza ściśle współpracujemy z przemysłem w zakresie:

- konsultacji,

- pomiarów współrzędnościowych (metrologii współrzędnościowej),

- kalibracji zarówno części przemysłowych jak i maszyn i systemów współrzędnościowych.

 

Zajmujemy się metrologią stosowaną w procesach wytwarzania i eksploatacji z odniesieniem do systemu zarządzania jakością. Rozwijamy od lat problematykę pomiarów wspołrzędnościowych w obszarze biomedycznym.

 

Prowadzimy wykłady na prawie wszystkich kierunkach  Wydziału Mechanicznego. Jednak szczególnie interesujemy się metrologią współrzędnościową, jako najnowocześniejszym z działów metrologii i  jej stosowaniem w warunkach produkcyjnych. Staramy się z powodzeniem łączyć teorię pomiarów z ich praktycznym zastosowaniem.