LMW

Laboratorium Metrologii Współrzędnościowej jest akredytowanym przez PCA laboratorium wzorcującym wg PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02: nr akredytacji AP-132

 

1. Wzorcowania Współrzędnościowych Systemów Pomiarowych:

 

  • Współrzędnościowe Maszyny Pomiarowe, Współrzędnościowe Systemy Pomiarowe z sondą stykową zgodnie z normą ISO 10360-2:2009 - zakres do 15 m (do 25 m przestrzeni pomiarowej w jednej osi)
  • Sondy stykowe tryb punktowy - zgodnie z normą ISO 10360-5:2010
  • Sondy skaningowe - zgodnie z normą ISO 10360-4:2003
  • Głowice obrotowo-uchylne (PH10, PH9 i inne) ISO 10360-5:2010
  • Współrzędnościowe Mikroskopy Pomiarowe - zgodnie z normą ISO 10360-7:2011
  • Współrzędnościowe Skanery 3D, głowice laserowe - VDI/VDE 2634
  • Współrzędnościowe Ramiona Pomiarowe - zgodnie z normą ISO 10360-12

 

2. Wzorcowania cech geometrycznych obiektu przy zastosowaniu techniki współrzędnościowej (pomiary wzorcujące części jako wzorców produkcyjnych).

 

Ponadto Laboratorium Metrologii Współrzędnościowej oferuje inne usługi takie jak:

    - Wyznaczanie niepewności pomiarów dla konkretnych laboratoriów i produkowanych części  – tzw.budżetu niepewności.

    - Nadzór nad dokładnością Współrzędnościowych Maszyn Pomiarowych w całym okresie użytkowania.