LMW

 

WYBÓR PROMOTORA I TEMATU PRACY DYPLOMOWEJ

 

Na stronie Wydziału Mechanicznego znajdują się aktualne wytyczne związane z wyborem tematu oraz promotora pracy dyplomowej:

 

 

 

INFORMACJA DLA STUDENTA PRZYSTĘPUJĄCEGO DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO

 

Na stronie Wydziału Mechanicznego znajdują się aktualne wytyczne związane z przygotowaniem pracy dyplomowej:

 

WNIOSEK O PRZYSTĄPIENIE DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO W LABORATORIUM METROLOGII WSPÓŁRZĘDNOŚCIOWEJ

 

Student wysyła nie później niż na 14 dni przed planowanym terminem obrony na adres:

- Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  

wiadomość mailową z informacją o chęci przystąpienia do egzaminu dyplomowego w Laboratorium Metrologii Współrzędnościowej.

 

 

 

HARMONOGRAM OBRON W LABORATORIUM METROLOGII WSPÓŁRZĘDNOŚCIOWEJ 

 

Egzaminy dyplomowe odbędą się w sali C106.

Harmonogram na dzień 24.06.2024 r. SALA C106

 

8:30 – 9:00

Aleksandra Wajda

Przewodniczący - dr hab. inż. Adam Gąska, prof. PK

Promotor – prof. dr hab. inż Józef Gawlik

Recenzent – dr inż. Agnieszka Żyra

9:00 – 9:30

Jan Ruda

Przewodniczący - dr hab. inż. Adam Gąska, prof. PK

Promotor – prof. dr hab. inż. Józef Gawlik

Recenzent – dr inż. Wiktor Harmatys

9:30 – 10:00

Olga Kowal

Przewodniczący - dr hab. inż. Adam Gąska, prof. PK

Promotor – dr inż. Joanna Krajewska - Śpiewak

Recenzent – dr inż. Agnieszka Żyra

10:00 – 10:30

Arkadiusz Mikosz

Przewodniczący - dr hab. inż. Ksenia Ostrowska, prof. PK

Promotor – dr inż. Joanna Krajewska - Śpiewak

Recenzent – dr inż. Agnieszka Żyra

 10:30 – 11:00

Karolina Siedlarz

Przewodniczący - dr hab. inż. Ksenia Ostrowska, prof. PK

Promotor – dr inż. Joanna Krajewska - Śpiewak

Recenzent – dr inż. Agnieszka Żyra

11:00-11:30

Piotr Kidoń

Przewodniczący - dr hab. inż. Ksenia Ostrowska, prof. PK

Promotor – dr inż. Sabina Motyka

Recenzent – dr inż. Joanna Krajewska - Śpiewak

11:30-12:00

Szymon Jagusiak

Przewodniczący - dr hab. inż. Ksenia Ostrowska, prof. PK

Promotor – dr inż. Joanna Krajewska - Śpiewak

Recenzent – dr inż. Marcin Grabowski

12:00-12:30

Gabriela Kosiaty

Przewodniczący - dr hab. inż. Ksenia Ostrowska, prof. PK

Promotor – dr inż. Joanna Krajewska - Śpiewak

Recenzent – dr inż. Marcin Grabowski

 
 
 Harmonogram na dzień 25.06.2024 r. SALA C106

9:00 – 9:30

Angelika Ziółkowska

Przewodniczący - dr hab. inż. Adam Gąska, prof. PK

Promotor – dr hab. inż. Ksenia Ostrowska, prof. PK

Recenzent – dr inż. Danuta Owczarek

9:30 – 10:00

Tomasz Szewczyk

Przewodniczący - dr hab. inż. Adam Gąska, prof. PK

Promotor – dr hab. inż. Ksenia Ostrowska, prof. PK

Recenzent – dr inż. Danuta Owczarek

10:00 – 10:30

Kamila Ryczek

Przewodniczący - dr hab. inż. Adam Gąska, prof. PK

Promotor – dr hab. inż. Ksenia Ostrowska, prof. PK

Recenzent – dr inż. Danuta Owczarek

 10:30 – 11:00

Krzysztof Pasek

Przewodniczący - dr hab. inż. Adam Gąska, prof. PK

Promotor – dr hab. inż. Ksenia Ostrowska, prof. PK

Recenzent – dr inż. Danuta Owczarek

11:00-11:30

Karolina Gorczyńska

Przewodniczący - dr hab. inż. Ksenia Ostrowska, prof. PK

Promotor – dr hab. inż. Adam Gąska, prof. PK

Recenzent – dr inż. Wiktor Harmatys

11:30-12:00

Dariusz Matusik

Przewodniczący - dr hab. inż. Adam Gąska, prof. PK

Promotor – dr hab. inż. Magdalena Niemczewska - Wójcik, prof. PK

Recenzent – dr inż. Danuta Owczarek

12:00-12:30

Joanna Janik

Przewodniczący - dr hab. inż. Adam Gąska, prof. PK

Promotor – dr inż. Anna Boratyńska - Sala

Recenzent – dr hab. inż. Magdalena Niemczewska - Wójcik, prof. PK

12:30-13:00

Wiktoria Bąk

Przewodniczący - dr hab. inż. Adam Gąska, prof. PK

Promotor – dr inż. Paweł Wojakowski

Recenzent – dr inż. Łukasz Gola

 

INFORMACJA NA TEMAT TERMINU EGZAMINU DYPLOMOWEGO W LABORATORIUM METROLOGII WSPÓŁRZĘDNOŚCIOWEJ 

 

 

Laboratorium Metrologii Współrzędnościowej M10 uprzejmie informuje o ustaleniu terminów egzaminów dyplomowych dla kierunku Inżynieria Produkcji dla studiów stacjonarnych I i II stopnia w dniach:

24.06.2024r., 25.06.2024r.  (maksymalny termin złożenia dokumentów wraz z podpisami promotora i recenzenta 11.06.2024 r. do godz. 14:00).

 

 

Dokumenty przyjmowane są u pani Sylwii Pawlik pok. C102 w dniach od 20.05.2024 do 11.06.2024 w godzinach 8:00 - 14:00.

Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (możliwe złożenie dokumentów wcześniej, po mailowym uzgodnieniu)

 

TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH REALIZOWANYCH W LABORATORIUM METROLOGII WSPÓŁRZĘDNOŚCIOWEJ

 

Laboratorium Metrologii Współrzędnościowej oferuje szerokie możliwości realizacji przez studentów prac dyplomowych dla kierunków:

 

"Inżynieria Produkcji"

"Automatyka i Robotyka"

"Inżynieria Medyczna"

oraz "Mechanika i Budowa Maszyn"

 

Tematyka prac jest ściśle skorelowana z aktualnymi potrzebami podmiotów gospodarczych i placówek naukowo-badawczych.

Prowadzone przez pracowników naszego Laboratorium prace umożliwiają wszechstronne przygotowanie studenta/dyplomanta do zadań w zakładzie przemysłowym, usługowym lub we własnej firmie.

 

Główne kierunki tych prac koncentrują się na następujących obszarach:

 

Współrzędnościowa Technika pomiarowa,

Pomiary z wykorzystaniem systemów laserowych

Mikro i nanometrologia

Badanie robotów i ich zastosowanie pomiarowe,

Metrologia w Inżynierii Produkcji,

Pomiary optyczne i fotogrametryczne,

Metrologia w medycynie,

Zarządzanie jakością

Innowacje i rozwój nowego produktu

 

Nasze Laboratorium jako jedyne w Polsce jest wyposażone w najnowocześniejsze systemy pomiarów współrzędnościowych, którymi nie dysponują nawet laboratoria największych firm i koncernów, będą one do dyspozycji studentów podejmujących prace dyplomowe.

 

Dostęp do tej unikalnej aparatury pozwala na nabycia umiejętności, w zakresie ich wykorzystania i programowania, co może zadecydować o późniejszym zatrudnieniu.

 

Oferowana tematyka PD obejmuje przykładowo:

 

- Laserowe Systemy Nadążne ich badanie i zastosowanie,

-  Układy interferometrii laserowej do kontroli urządzeń przemysłowych,

- Współrzędnościowe Maszyny Pomiarowe (WMP) - metody oceny ich dokładności oraz aplikacje pomiarowe

- Ocena dokładności pomiarów, w warunkach pomiaru współrzędnościowego

- Współczesne kierunki rozwoju teorii pomiaru - zastosowanie metody Monte Carlo w ocenie dokładności pomiarów

- Wirtualne systemy pomiarowe w szacowaniu niepewności pomiaru rzeczywistego

- Modelowanie maszyn i systemów pomiarowych - virtual CMM

- Nadzorowanie i wzorcowanie współrzędnościowych systemów pomiarowych,

- Metrologia dla inżynierii odwrotnej

- Pomiary i analiza dokładności wykonania powierzchni swobodnych,

- Metody korekcji softwerowej dokładności geometrycznej WMP - macierze CAA

- Urządzenia do pomiarów submikronowych ( mikro i nanometrologia),

- Nano i mikrotopografia  powierzchni

- Badanie i analiza mikrogeometrii powierzchni - systemy 3D

- Systemy wizyjne w metrologii oraz fotogrametria,

- Metrotomografia komputerowa

- Metrologia medyczna, problemy dokładności pomiarów w biomechanice

- Roboty dla ortopedii, konstrukcja i badanie

- Wzorcowanie systemów tomografii w zastosowaniach medycznych i technicznych

- Roboty pomiarowe - badanie dokładności i stosowanie w produkcji

- Aplikacja robotów przemysłowych do zadań pomiarów współrzędnościowych

- Systemy zarządzania laboratoriów badawczych i wzorcujących

- Walidacja pomiarów w warunkach laboratorium wzorcującego

- Współczesne narzędzia jakości, i ich aplikacja w inżynierii produkcji

- Zarządzanie jakością w zakładach produkcyjnych i usługowych,

- Metody statystyczne w Zarządzaniu Jakością,

- Opracowywanie dokumentacji systemu zarządzania jakością dla wybranej organizacji

- Specyfikowanie i badanie cech jakościowych wyrobu,

- Rozwój nowego produktu i zarządzanie projektem

- Zarządzanie innowacyjne we współczesnej firmie

- Przegląd metod oceny innowacyjności w działalności gospodarczej

Tematyka związana z pracą zawodowa studenta (np. studia zaoczne), oraz rozwijanie własnych    

zainteresowań dyplomanta w obszarze realizowanego kierunku studiów.

 

Ostateczny temat pracy dyplomowej zostanie ustalony z każdym studentem indywidualnie zgodnie z jego wiedzą i zainteresowaniami 

Wykorzystaj szansę, przyjdź i wybierz interesujący Cię temat!

 

Zapraszamy !

 

Lista pracowników naukowo-dydaktycznych LMW, którzy z uwagi na posiadane uprawnienia lub wyrażoną zgodę Rady Wydziału mogą być promotorami prac:

 

prof. dr hab. inż. Jerzy Sładek 

dr hab. inż. Adam Gąska prof. PK

dr hab. inż. Ksenia Ostrowska prof. PK

dr inż. Barbara Juras

dr inż. Danuta Owczarek

dr inż. Marcin Krawczyk, prof PK

dr inż. Robert Kupiec